ИЗПРАТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ


ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В:

СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРИ ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ 2014-2020“

Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ стартира следните процедури по проект „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион“ (“Joint integrated policy for low-carbon economy in cross-border region”) с референтен №CB006.1.11.165 и договор за субсидия № РД-02-29-215/17.10.2016:

  1. „Организиране и популяризиране на събития” / CB006.1.11.165-TP-01
  2. „Изработване и отпечатване на материали по проекта” / CB006.1.11.165-TP-02

Процедурите се провеждат съгласно Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС  (Procedures and Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions – PRAG), версия 2016.0 и Наръчник за управление на проекти по първа покана на Програма за трансгранично сътрудничество „България – БЮР Македония 2014-2020“ (Project Implementation Manual - First Call for Proposals No. 2014TC16I5CB006-2015-1), версия 2/01.2017

Проект „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион“ (“Joint integrated policy for low-carbon economy in cross-border region”) се изпълнява по първа покана на Програма за трансгранично сътрудничество „България – БЮР Македония 2014-2020“, съфинансиран по Инструмент за предприсъединителна помощ CCI No. 2014TC16ISCB006.

За повече информация можете да направите запитване или да изпратите документи на:

 

г-жа Марияна Ненкова – Атанасова,

Клъстерен координатор

2700 Благоевград,

ул. „Тодор Александров” №23, ет. 6

тел/факс: 073 539 498;

e-mail: res_cluster@abv.bg    

Краен срок за подаване на документи за участие:

01.03.2017 година, 18:00 часа местно време.

2017-01-30


към всички "Актуални новини"

към всички "Нови технологии и иновации"

submit to reddit Delicious Bookmark this on Delicious