ИЗПРАТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ


ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В:

През 2020 г. британският соларен бизнес ще процъфти и то без субсидии

Берлински „мозъчен тръст“ с опит на немския соларен пазар анализира британския соларен пазар и заключи, че производството на соларна енергия ще просперира и то без никакви субсидии – през 2020 г.

PV_Pixabay

На фона на постоянно спадащите цени на соларните технологии Thema1 съобщава, че „соларният пазар в Обединеното кралство има всички изгледи да се възползва от съзряването на световната верига за доставки“.

В доклада групата прогнозира, че соларните комерсиални покриви ще бъдат напълно конкурентни във Великобритания и то без каквито и да е субсидии още към 2020 г. Пазарите на комуналните соларни системи и частните покриви ще достигнат паритет в рамките на около десет години.

Тази прогноза се основава на предстоящите промени на регулациите на соларния пазар във Великобритания, а именно усилията за развитието на търговския сектор и забавяне на наземните инсталации.

2014-12-05

WEB: www.greentech.bg

към всички "Актуални новини"

към всички "Нови технологии и иновации"

submit to reddit Delicious Bookmark this on Delicious