ИЗПРАТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ


ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В:

Гърция отива в евро-съда заради неадекватно управление на опасни отпадъци

Европейската комисия прати Гърция в Съда на Европейския съюз заради лошо управление на опасните отпадъци. Пет години след първото решение на ЕК Гърция все още не е въвела евро-регулациите. Поради това Комисията иска от Съда да наложи глоби, като предлага еднократна сума от 14 904 736 евро и ежедневна глоба в размер на 72 864 евро за всеки ден, докато не бъдат изпълнени задълженията на страната.


1024px-Clinical_thermometer_38.7

Опасните отпадъци не трябва да се смесват с другите отпадъчни потоци, тъй като представляват по-голям риск за околната среда и човешкото здраве от „неопасните“ отпадъци. Поради това те изискват по-строг режим на контрол. Решението на ЕК от 2009 г. отбеляза липсата на план за управление за справяне с различните видове опасни отпадъци, като например медицински отпадъци и химикали, които остават в околната среда за по-дълго време и има вероятност да причинят рак (полихлорбифенили и полихлоротерфенили).

За да въведе регулациите, Гърция трябва:

  • да приеме подходящ план за управление на опасните отпадъци
  • да създаде подходящи съоръжения за обработка на опасните отпадъци
  • да се справи с проблема с „историческите“ отпадъци, които са временно съхранявани, докато се въведат мерки за ефективното им управление

Гърция трябваше да приведе практиките си в съответствие с европейските норми до 2013 г. Въпреки това дори първата стъпка, необходимо за решаването на проблема – приемането на адекватен национален план за управление на опасните отпадъци – все още не е предприета. Към днешна дата Комисията не е получила и никаква надеждна схема, според която това да се случи в бъдеще.

По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Комисията праща Гърция към Съда на Европейския съюз с молба за глоби.

2014-10-13

WEB: www.greentech.bg

към всички "Актуални новини"

към всички "Нови технологии и иновации"

submit to reddit Delicious Bookmark this on Delicious