ИЗПРАТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ


ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В:

МОСВ замрази „инвестиционните“ проекти на Карадере, засега

След внесена в РИОСВ – Бургас жалба относно строежа на луксозен къмпинг на Карадере, министърът на околната среда и водите разпореди спиране на всички деийности и проверка на работата на регионалната инспекция в Бургас.


800px-Kara_Dere1

Само ден след скандалната новина, че РИОСВ Бургас е счела за ненужно да се прави оценка за въздействието върху околната среда от този проект, еко-министерството обяви, че чака постъпването на жалба срещу решението, за да направи нещо по въпроса. Такава жалба в крайна сметка е постъпила – от Българско дружество за защита на птиците и Българска фондация Биоразнообразие.

Смятам, че това решение трябва да бъде отменено със съответните обосновани мотиви“, подчерта министърът Светлана Жекова в прес-съобщение в петък. Пак според прес-анона, основна причина е „липсата на оценка на кумулативния ефект спрямо други инвестиционни предложения в района“.

Добрата новина е обещанието, че ще бъде подаден сигнал до прокуратурата за извършване на проверка относно наличието на основания за искане за обявяване на нищожност на ПУП-ПР на зона за отдих „Бяла-север“, в която е включена и местността „Карадере“. Тъй като разрешението е издадено въз основа на ПУП, който е незаконен, това може да означава отменяне на всички „инвестиционни намерения“ за Карадере.

Една от предприетите вече мерки е изпращането на писмо до кмета на община Бяла Анастас Трендафилов с копие до РИОСВ – Бургас, МРР и ДНСК“, се казва още в съобщението на еко-министерството. „В момента се подготвя и писмо до директора на РИОСВ-Бургас, с което ще бъдат дадени указания инвестиционните намерения в района да се подлагат на по-задълбочени оценки относно степента на въздействието върху компонентите на околната среда, с оглед формулиране на по-пълни и точни мотиви и вземане на обективни решения. Като част от мерките в ход е подготовката на възлагане на проучвания за разпространението на видове и местообитания в района.“

2014-10-13

WEB: www.greentech.bg

към всички "Актуални новини"

към всички "Нови технологии и иновации"

submit to reddit Delicious Bookmark this on Delicious