Проект "Повишаване конкурентоспособността и насърчаване устойчивото развитие на Клъстер ВЕИ". Проект номер - К-02-17/09.01.2013. Бенефициент - СНЦ "Клъстер ВЕИ".Период на изпълнение: 09.01.2013 - 09.01.2015.Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“

Абонитрайте се за нашия информационен бюлетин!


задължително поле
Email
И отново email адреса
Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)Отпишете се

powered by phpList 3.0.6, © phpList ltd