ИЗПРАТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ


ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В:

ВЕИ проекти могат да кандидатстват за евро-бюджет от 750 милиона евро

ВЕИ проекти от цяла Европа могат да кандидатстват за евро-бюджет от 750 милиона евро. Вече е отворена първата покана за представяне на предложения в рамките на Механизма за свързване на Европа (CEF), която цели да подпомогне финансирането на ключови транс-европейски енергийни инфраструктурни проекти.

Ще бъдат предоставени общо 750 милиона евро за първите приоритетни проекти, главно в секторите на газта и електроенергията. Тези проекти ще са насочени към повишаване сигурността на доставките и ще помогнат да се сложи край на енергийната изолация на някои държави-членки. Финансите ще допринесат и за завършването на целия общоевропейски вътрешен енергиен пазар и за интегрирането на възобновяемите енергийни източници в енергийната мрежа.

 

В рамките на Механизма за свързване на Европа са заделени общо 5,85 милиарда евро за трансевропейската енергийна инфраструктура за периода 2014-2020 г.

За да се кандидатства за финансиране, даденият проект трябва да бъде включен в списъка на „проекти от общ интерес“. Първият списък бе приет от Европейската комисия през октомври 2013 г. Той се състои от около 250 ключови енергийни инфраструктурни проекта, които, когато бъдат завършени, ще осигуряват всеки значителни ползи за по най-малко две държави-членки. Всеки от тях ще повишава сигурността на доставките, допринасяйки за интеграцията на пазара и по-нататъшната конкуренция, както и за намаляване на емисиите на CO2.

Парите от безвъзмездната помощ ще бъдат на разположение за финансиране на проучвания и строителни дейности, без петролни инфраструктурни проекти и ПАВЕЦ. Въпреки това, за да бъдат допустими за безвъзмездни средства за строителни и монтажни работи, проектите трябва да отговарят на строги критерии за баланс между разходи и ползи и регулаторни одобрения.

Като цяло, размерът на подкрепата на ЕС не може да надвишава 50 на сто от приемливите разходи. В изключителни случаи, когато даден проект ще допринесе значително за сигурността на доставките или повишаване на енергийната солидарност между държавите-членки, подкрепата на ЕС може да достигне до 75 на сто от разходите.

Крайният срок за кандидатстване за представяне на предложения е 19 август 2014. Окончателното решение за това кои проекти ще получат финансиране на CEF на Комисията ще бъде взето през ноември 2014 година.

2014-05-14

Източник: http://www.greentech.bg/ WEB: http://www.greentech.bg/archives/52054

Форма за обратна връзка:

Моля, въведете Вашето име, имейл адрес и съобщение.


Име:
  Желаете ли копие от съобщението Ви? Да
(писмо ще бъде изпратено на посочения от Вас имейл адрес)към "За инвеститора"


submit to reddit Delicious Bookmark this on Delicious